Vad är Zonterapi?

Zonterapi är ett annat namn för Reflexologi. Zonterapi är det vanligaste namnet i Sverige, men internationellt används oftast Reflexologi.

Kairon Reflexologi är en komplex och djupgående form av zonterapi. Där den traditionella zonterapin håller sig till fötterna – och i bästa fall kanske ansikte eller händer – jobbar Kaironreflexologer med reflexzoner över hela kroppen. På så sätt kommer vi åt eventuella problem eller obalanser på flera håll och helandet blir på så sätt djupare.

Det är vad som gör Kairon Reflexologi unikt.

Kairon Reflexologi kan användas för alla typ av åkommor, från rent kroppsliga till psykologiska, själsliga eller problem av mer komplex art.